2006-cı ilə qədər iş stajı
İl
2006-cı ilə qədər hesablanmış pensiya kapitalı 
İllər üzrə cəmi əmək haqqı
2006   
2007   
2008   
2009   
2010   
2011   
2012   
2013   
İllər üzrə hesablanmış pensiya kapitalı
Nəticə