saytımıza xoş gəlmisiniz! xəbər əlavə etmək üçün qeydiyyatdan keçin....

ÖD KİSƏSİ VƏ ÖD YOLLARI

ÇapE-poçt

 

 

Zirincin köklәrini vә yarpaqlarını xırda-xırda doğrayın, Ondan 20 qr- götürüb bir stәkan suda 15—20 dәqiqә dəmә qoyun. Bu dәmlәmәdәn gündә 2 stәkan (sәһәr vә axşam) çay kimi için. Bu öd kisәsindә daş әmәlә gәlmәsinin qarşısını alır vә öd yolu xәstәliklәrini müalicә edir.

 

 

*****************

Yaz aylarında gicitkәnin tәzә yarpaqlarını vә körpә zoğlarını ovucun içindә duzla ovuşdurduqdan sonra yedikdə öd kisәsi təmizlәnir. Onu bir həftә әrzindә һәr gün yemәk lazımdır.

*****************

Öd yolu xəstәliklәrinә müsbәt tәsir göstərən bitkilәrdən biri gülümbaһardır. Bu bitkinin qurudulmuş çiçəklәrindәn 20 qr. götürüb 200 qr. qaynar suda (dәm çaynikindә) yarım saat dәmlәyib vә süzürlәr. Bu dəmlәmədәn gündә 3 dәfə 2 xörək qaşığı içirlәr. Bu müalicә bir һәftə davam edildikdә öz müsbət tәsirini göstәrir. .

*****************

Bir stәkan yulafı 1 litr suda qaynadıb, suyun çox һissәsini süzüb atırlar. Gündə 3—4 dәfә qaynadılmış yulafdan yeyirlər. Bu ödqovucu mualicә üsulu kimi çox xeyirlidir.


Şərh əlavə et


Qoruyucu kod
Yenilə

Page Rank Check