saytımıza xoş gəlmisiniz! xəbər əlavə etmək üçün qeydiyyatdan keçin....

ÖD KİSƏSİ VƏ ÖD YOLLARI

ÇapE-poçt

 

 

Zirincin köklәrini vә yarpaqlarını xırda-xırda doğrayın, Ondan 20 qr- götürüb bir stәkan suda 15—20 dәqiqә dəmә qoyun. Bu dәmlәmәdәn gündә 2 stәkan (sәһәr vә axşam) çay kimi için. Bu öd kisәsindә daş әmәlә gәlmәsinin qarşısını alır vә öd yolu xәstәliklәrini müalicә edir.

 

 

*****************

Yaz aylarında gicitkәnin tәzә yarpaqlarını vә körpә zoğlarını ovucun içindә duzla ovuşdurduqdan sonra yedikdə öd kisәsi təmizlәnir. Onu bir həftә әrzindә һәr gün yemәk lazımdır.

*****************

Öd yolu xəstәliklәrinә müsbәt tәsir göstərən bitkilәrdən biri gülümbaһardır. Bu bitkinin qurudulmuş çiçəklәrindәn 20 qr. götürüb 200 qr. qaynar suda (dәm çaynikindә) yarım saat dәmlәyib vә süzürlәr. Bu dəmlәmədәn gündә 3 dәfə 2 xörək qaşığı içirlәr. Bu müalicә bir һәftə davam edildikdә öz müsbət tәsirini göstәrir. .

*****************

Bir stәkan yulafı 1 litr suda qaynadıb, suyun çox һissәsini süzüb atırlar. Gündə 3—4 dәfә qaynadılmış yulafdan yeyirlər. Bu ödqovucu mualicә üsulu kimi çox xeyirlidir.


Şərh əlavə et


Qoruyucu kod
Yenilə

Onlayn TV

Page Rank Check